Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
OHSAS18001 OHSAS18001 BEIJING HANGXIE CERTIFICATION CENTER CO., LTD steel furniture(office furniture , school furniture, bookshelf, dedse shelf, goods shelves ) 2016-01-14 ~ 2019-01-13 Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 BEIJING HANGXIE CERTIFICATION CENTER CO., LTD steel furniture(office furniture , school furniture, bookshelf, dedse shelf, goods shelves ) 2016-01-14 ~ 2019-01-13 Đã xác minh
ISO14001 ISO14001 BEIJING HANGXIE CERTIFICATION CENTER CO., LTD steel furniture(office furniture , school furniture, bookshelf, dedse shelf, goods shelves ) 2016-01-14 ~ 2019-01-13 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE SHENZHEN CCT TESTING TECHNOLOGY CO., LTD BUNK BED 2015-11-30 ~ Đã xác minh
CE CE SHENZHEN CCT TESTING TECHNOLOGY CO., LTD BUNK BED 2015-11-30 ~ Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này